Uppdragsavtal

Ordförklaring

Sysslomannaavtal. Ett avtal som innebär att uppdragstagaren utför visst arbete mot ersättning åt uppdragsgivaren utan att vara anställd av denne.

Kategorier

Avtal, Uppdrag

Underkategorier

Uppdragstagare, Arvode, Uppdragsbeskrivning

Relaterade mallar

Uppdragsavtal 2023

Uppdragsavtal Engelsk 2023

Projektbudget 2023