Uppdragsbrev

Ordförklaring

Ett uppdragsbrev är ett brev som beskriver vilket arbete som ska utföras och vad som förväntas av uppdragstagaren.

Kategorier

Uppdrag, Brev

Underkategorier

Uppdragstagare