Uppdragstagare

Ordförklaring

Den som utför arbete för annans räkning utan att räknas som arbetstagare.

Kategorier

Uppdragsavtal, Uppdrag, Uppdragsbrev

Relaterade mallar

Uppdragsavtal 2022

FK 9210 Arbetsskadeanmälan

Uppdragsavtal Engelsk 2022

Avtal om framtagande av förslag till trycksak 2022