Uppdragsverksamhet

Ordförklaring

Verksamhet för vilken myndighet tar betalt genom avgift.

Kategorier

Myndighet, Uppdrag