Uppfinning

Ordförklaring

Anordning eller metod för att som löser ett tekniskt problem och som fungerar på ett nytt och effektivare sätt än tidigare anordningar eller metoder. Uppfinningar ges skydd genom att patent beviljas för uppfinningen.

Kategorier

Uppfinnarrätt

Underkategorier

Patent

Relaterade mallar

Checklista identifiering patenterbar uppfinning 2022

Anmälan avseende arbetstagares uppfinning (Bilaga 1 och 2 till policy) 2022

Option till licens av uppfinning 2022

Policy avseende uppfinning 2022