Uppflaggning

Ordförklaring

Skyldighet att meddela börsen och allmänheten vid köp av aktier så att ägandet i ett bolag går över 10%. Uppflaggning måste även ske när ägandet överstiger 25, 33, 50 och 67 procent av aktier eller röster.

Kategorier

Börshandel