Upphandling

Ordförklaring

Se upphandlingsförfarande och upphandlingsprocess.

Underkategorier

Upphandlingsförfarande, Upphandlingsprocess, Upphandlingstidplan, Offentlig upphandling