Upphandlingsprocess

Ordförklaring

Avser samtliga steg som en upphandling omfattar. Oftast tillämpas inom en organisation en generisk upphandlingsprocess som anpassas för den enskilda upphandlingen. Mindre omfattningar och enklare produkter genomförs med fördel med en förenklad process.

Kategorier

Offentlig upphandling, Upphandling