Upphandlingstidplan

Ordförklaring

Plan för upphandlingsförfarandet varav de viktigaste momenten består av utskick av handlingar, ingivande av anbud, möten och beslutstidpunkter.

Kategorier

Offentlig upphandling, Upphandling