Upphovsmannakonto

Ordförklaring

Särskilt konto i ett kreditinstitut. Intäkter från näringsverksamhet som upphovsman till litterärt eller konstnärligt verk kan sättas in på kontot och ge rätt till avdrag.

Kategorier

Upphovsmannaintäkt