Upplupen inflation

Ordförklaring

Ersättning för inflation som har skett sedan en realobligation introducerades.

Kategorier

Inflation