Upplupen kupong

Ordförklaring

Den del av en kupong (upplupen ränta som betalas ut vid löptidens slut) som innehavaren av en obligation har rätt till.

Kategorier

Obligation