Upplupen

Ordförklaring

Samlad. Ackumulerad till ett visst datum som t.ex. upplupen ränta, dvs. ränta som löpt under en viss period och samlats till ett visst belopp.