Upplysningsplikt

Ordförklaring

Plikt för någon att lämna vissa upplysningar om kända förhållanden i den mån denne vill slippa ansvar för beskaffenheten. Detta kan gälla i fall rörande försäkringar och i viss mån rörande fastigheter. Upplysningsplikten balanseras dock i många fall av köparens undersökningsplikt, särskilt ifråga om fastigheter.

Kategorier

Fastighet