Uppropslista

Ordförklaring

Förteckning över mål och ärenden som utsatts till förhandling viss dag. Listan ska finnas tillgänglig för allmänheten i förväg.

Kategorier

Mål