Uppskjutet uttag

Ordförklaring

Ett uttag av en ålderpension kan skjutas upp till att börja betala ut efter den ordinarie pensionsåldern. Att skjuta upp utbetalningen medför att pensionen blir större.