Uppskrivningsfond

Ordförklaring

Begrepp inom bokföring. Uppskrivningsfonden används till att införa värdet på materiella eller finansiella tillgångar som har ett bestående värde som väsentligt överstiger det bokförda värdet. Uppskrivningsfonden utgör bundet eget kapital och kan inte användas för utdelning.

Relaterade mallar

Checklista beslut fondemission privat AB 2022