Ursprungsprincipen

Ordförklaring

Skatteprincip inom EU. Vid privatköp i ett EU-medlemsland tillämpas ursprungsprincipen, dvs. att skatten tillfaller det land där varan inhandlas.