Utbetalning

Ordförklaring

Ekonomisk händelse under vilken pengar lämnar företaget. Oftast avser dessa betalning av faktura, skatt eller amortering.

Underkategorier

Assignation

Relaterade mallar

Likviditetsprognos 2022

Likviditetsbudget direkt metod tvåårig 2022

Traktamentspolicy 2022