Utbildning

Ordförklaring

Utbildning innebär en målinriktad process där man på ett systematiskt sätt tar del av undervisning och/eller information för att utveckla sina egna kunskaper och färdigheter.

Underkategorier

Praktik