Utbud

Ordförklaring

Varor och tjänster som är till salu. Utbud avser även volymen, dvs. den mängd av en vara eller tjänst som finns för försäljning på en marknad.

Underkategorier

Efterfrågan