Utdebitering

Ordförklaring

Procentuell del av lönen som en skattskyldig betalar i inkomstskatt.