Utdelning per aktie

Ordförklaring

Utdelningen dividerad med antalet aktier.

Kategorier

Utdelning

Relaterade mallar

Aktieägaravtal 2022