Utdelning

Ordförklaring

Utbetalning från ett företag till sina aktieägare. Utbetalningarna kan både vara enskilda och periodiska.

Kategorier

Aktie

Underkategorier

Utdelning i procent av eget kapital, Utdelning per aktie, Avstämningsdatum för utdelningstillfälle, Anteciperad utdelning, Dividend, Värdepapperscentralen, Förskottsutdelning

Relaterade mallar

Protokoll från extra bolagsstämma - Utdelning Avstämningsbolag 2022

Styrelsens yttrande enl 18 kap 4 § ABL (Utdelning) 2022

Aktieägartillskott - Kontant (Ovillkorat) 2022