Utgift

Ordförklaring

Uppstår vid anskaffningstillfället och avser priset för anskaffningen.

Kategorier

Anskaffningskostnad

Relaterade mallar

Attestinstruktion 2022