Utgivningsdom

Ordförklaring

Dom som innebär att någon förpliktigas utge lös egendom till annan.

Kategorier

Dom