Utlandsskuld

Ordförklaring

En nations sammanlagda skulder till utlandet, inkluderande både den privata och offentliga sektorns skulder.