Utlottningsprocent

Ordförklaring

Hur stor procent som lottas ut för en premieobligation varje år.