Utomobligatorisk

Ordförklaring

Det som är inte är relaterat till något kontrakt.