Utrikesdepartementet

Ordförklaring

De svenska utlandsmyndigheterna och Utrikesdepartementet (UD) utgör utrikesförvaltningen och ansvarar för Sveriges förbindelser med andra länder.

Kategorier

Departement