Utstakning

Ordförklaring

När bygglov har beviljats ska den planerade byggnadens läge stakas ut på den ifrågavarande fastigheten. På så sätt säkerställs att byggnaden uppförs på exakt den plats som anges i bygglovet.