Utveckling

Ordförklaring

Utveckling är en process varigenom en förändring sker, oftast till det bättre. Det olika sorters utveckling, t.ex. produktutveckling och personlig utveckling.

Underkategorier

Utvecklingskostnad, Utvecklingssamtal, Kompetensmatris, Nulägesanalys, Kompetensutveckling