Utvecklingssamtal

Ordförklaring

Ett utvecklingssamtal är ett ostört samtal där man pratar om viktiga frågor för en persons personliga utveckling. Ett utvecklingssamtal kan öka en persons engagemang och motivation och därigenom dennes utveckling.

Kategorier

Utveckling, Samtal

Underkategorier

Medarbetarsamtal, Samtalsunderlag