Valberedning

Ordförklaring

En valberedning är en förtroendevald arbetsgrupp inom en organisationation. Gruppens uppgift är att förbereda och genomföra ett val av en eller flera personer till t.ex. en styrelse.