Valdistrikt

Ordförklaring

Kommunerna i Sverige är indelade i geografiska röstningsområden, även kallade valdistrikt. I ett medelstort valdistrikt finns 1000-2000 personer med i röstlängden.

Kategorier

Valkrets, Kommun