Valkrets

Ordförklaring

Geografiskt område inom vilket det utses ledamöter och ersättare. Det finns tre typer av valkretsar: riksdagsvalkrets, landstingsvalkrets och kommunvalkrets. Vid val till Europaparlamentet är hela landet en valkrets.

Underkategorier

Valdistrikt