Value at risk

Ordförklaring

En statistisk metod som används för att mäta den finansiella risken i en portfölj.