Valuta

Ordförklaring

Ett betalningsmedel ofta knuten till ett visst land eller område (euron).

Underkategorier

Rörlig växelkurs, Valutaappreciering, Valutadag, Valutadepreciering, Valutaintervention, Valutaklausul, Valutakurs, Valutareserv, Valutaunion, Valutautflöde, Korglån, Cross-kurs

Relaterade mallar

Bolagsordning privat 2023

Faktura i set om 25 2023

Ansökan om betalningsföreläggande - vanlig handräckning 2023