Valutadag

Ordförklaring

Dagen då ränta tillförs eller dras ifrån ett konto.

Kategorier

Valuta