Valutaklausul

Ordförklaring

Klausul genom vilken en näringsidkare försäkrar sig mot valutaförändringar genom att parterna kommer överens om en viss valutakurs som gäller vid löpande betalningar under en viss tid eller vid en slutbetalning.

Kategorier

Valuta