Valutakurs

Ordförklaring

En valutas marknadspris på den internationella valutamarknaden. Uttrycks i enheter av en annan valuta.

Kategorier

Valuta

Underkategorier

Inflation, Mittkurs, ERM