Valutamarknad

Ordförklaring

En marknad för handel med valutor. Valutamarknaden är världens största finansmarknad.

Kategorier

Finansmarknad

Underkategorier

Penningmängd, Stödköp, Tobinskatt, Valutaoption, Interbankmarknaden