Valutaoption

Ordförklaring

En option som har en valuta som den underliggande varan.

Kategorier

Valutamarknad