Valutarisk

Ordförklaring

Risk som består i att värdeförändringar i en valuta kan leda till förluster t.ex. i form av minskade intäkter eller förhöjda utgifter.