Valutatermin

Ordförklaring

En termin där valuta utgör den underliggande varan. Kan användas av exportföretag som försäkring mot valutakursförändringar.

Kategorier

Termin, Derivat