Variable Rate Note

Ordförklaring

VRN. Ett lån, i form av förlagslån, med en räntejusteringsklausul, dvs. räntan justeras i förhållande till t.ex. STIBOR med korta intervaller, vanligen tre till sex månader.

Kategorier

Räntejustering, Förlagslån