Varning

Ordförklaring

Varning är ett meddelande om fara eller en risk.

Underkategorier

Skriftlig varning