Varsel

Ordförklaring

Meddelande från facket till en arbetsgivare eller tvärtom, om att en arbetsrättslig åtgärd kommer att vidtas, t.ex. uppsägning eller stridsåtgärd (strejk eller lockout).

Kategorier

Arbetskonflikter

Relaterade mallar

Varsel till facklig organisation om övervägande att avskeda anställd 2023

Varsel till facklig organisation om provanställnings upphörande 2023

Varsel till facklig organisation om övervägande att säga upp anställd pga personliga förhållanden 2023

Varsel till facklig organisation om tidsbegränsad anställnings upphörande 2023