Varulager

Ordförklaring

Ett brett begrepp som åsyftar de varor som förvaras hos säljaren eller hos annan för säljarens räkning.

Kategorier

Produktion

Underkategorier

Varulagrets omsättningshastighet, Inkurant, Lagervärdering, Färdigvarulager