VD-avtal

Ordförklaring

VD-avtal är ett anställningsavtal för en VD. VD:n skyddas inte av LAS utan vid upprättande av ett VD-avtal är det allmänna avtalsregler som reglerar hur avtalet får utformas.

Kategorier

VD, Anställningsavtal, Avtal